Siksnas, ruļļi, skriemeļi

Siksnas, ruļļi, skrimeļi mūsu veikalā Jelgavā

Dzinēja gāzu sadales siksna, jeb zobsiksna ir siksna, kas atrodas auto dzinējā un nodrošina  gāzu sadales mehānismu  pareizu  darbību. Ja zobsiksnu laicīgi nenomaina, tā var pārtrūkt, kā rezultātā var tik bojātas daudzas dzinēja detaļas (vārsti, virzuļi, sadales vārpstas, vārstu bīdītāji un citas ), un dzinēja bojājumi var būt  pat tik lieli, ka tas vairs nav remontējams.

Zobsiksna jāmaina aptuveni  ik pēc 100 000 kilometru nobraukuma,vai arī aptuveni pēc 3 gadiem, pat tad, ja pa šo laiku nobraukums nav tik liels, jo jāņem vērā tas , ka zobsiksna mēdz novecot jeb “izkalst”, un var pārtrūkt arī šāda iemesla dēļ.

Papildus zobsiksnai, ieteicams mainīt arī tās ruļļus un to spriegotājus un mierinātājus. Veci un nolietojušies ruļļi mēdz noķīlēt un sekas ir tās pašas – noķīlējot tie var saplēst zobsiksnu, neatkarīgi no tā, vai tā ir jauna vai veca.Gadījumos, kad auto zobsiksna piedzen arī ūdenssūkni, vēlams kopā ar siksnu, ir nomainīt arī to.